گروه محصولات نام محصول برند قیمت فروش(تومان) تاریخ
 آلومینیوم تک پرس کد 711 هیرو 460 98/7/12
  یک و نیم پرس کد 129 پارسیان 820 98/7/12
  نیم پرس کد 111 پارسیان 437/4 98/7/12
  دو خانه کد 222 پارسیان 799/2 98/7/12
  سه خانه کد 729 پارسیان 853/2 98/7/12
  تک پرس کد 711 پایون 480/6 98/7/12
  تک پرس کد 105 پایون 534/6 98/7/12
  دو پرسی  کد 114 پایون 725/76 98/7/12
  کبابی  کد 240 آبی پایون 952/56 98/7/12
  کبابی  کد 240 قرمز پایون 929/88 98/7/12
  خورشتی کد 728 قرمز  پایون 380/16 98/7/12
فویل فویل 30 سانت پارسیان 47520 98/7/12
  فویل 30 سانت پایون 49680 98/7/12
  فویل 25 سانت پایون 49140 98/7/12
  فویل 20 سانت پایون 50760 98/7/12
 فوم دو پرسی   مازرون 270 98/7/12
  دو خانه مازرون 270 98/7/12
  دیس مازرون 183/6 98/7/12
  پیتزایی تک نفره گلبار 432 98/7/12
  مینی پیتزا گلبار 399/6 98/7/12
  دیس گلبار 178/2 98/7/12
  ساندویچی گلبار 226/8 98/7/12
  همبرگری کوچک گلبار 167/4 98/7/12
  لیوان 250 سی سی آبشار 180/36 98/7/12
پ.پ خورشتی سفید شایان 216 98/7/12
  خورشتی قرمز شایان 216 98/7/12
  خورشتی سبز شایان 216 98/7/12
  سلفی سه خانه کبابی بهفرم 729 98/7/12
  سلفی چهارخانه مرغی بهفرم 729 98/7/12
  سلفی سه خانه کبابی پارسه 696/6 98/7/12
  سلفی چهارخانه مرغی پارسه 696/6 98/7/12
  سطل 500 گرمی عسل 174/96 98/7/12
  سطل 650 گرمی عسل 174/96 98/7/12
  سطل 900 گرمی عسل 231/12 98/7/12
  سطل 1300 گرمی عسل 289/44 98/7/12
  سطل 1700 گرمی عسل 365/04 98/7/12
  سطل 2500 گرمی عسل 475/2 98/7/12
  سطل 2700 گرمی بهفرم 590/76 98/7/12
  سطل 3000 گرمی بهفرم 761/4 98/7/12
  دیس گود 40 گرمی بهفرم 745/2 98/7/12
  دیس گود 35 گرمی بهفرم 651/24 98/7/12
  دیس تخت 18 گرمی بهفرم 327/24 98/7/12
  لیوان پایه بلند 380 سروش 116/64 98/7/12
  لیوان مک بلند 450 عسل 139/32 98/7/12
  لیوان مک دونالدی 500 سروش 132/84 98/7/12
  سسی شفاف با درب حدادی 71/28 98/7/12
  ظرف بستنی 2 سانت بهفرم 64/8 98/7/12
پی. اس قاشق طرح سپیده ام جی 37/8 98/7/12
  قاشق کافه کوتاه ام جی 173880 98/7/12
  قاشق کافه بلند ام جی 172800 98/7/12
سلولزی سینگل تک نفره   151/2 98/7/12
  سینگل خانواده   318/6 98/7/12
  جعبه پیتزا خانواده تندیس 1544/4 98/7/12